Menu Zavřeno

EP67 postmoderna

Čau! Dnes se na potítku v EP67 podrobněji podíváme na filozoficko-literární směr, který je v současnosti oficiální ideologií západního světa, třebaže řada lidí ani nezná její název – postmodernismus. Pro nás je toto téma zajímavé jednak proto, že má do určité míry kořeny v Československu, jednak i proto, že si můžeme ukázat, jaký vliv má literární věda i na reálný svět.
Podíváme se tedy na dva proudy, dvě cesty vedoucí k postmodernismu. V první části videa se podíváme na cestu historickou, na to, jak byly změny ve společnosti provázené změnami v literatuře i ve výtvarném umění. A zjistíme, že ve výsledku je každá podobná „změna paradigmatu“ reakcí na jakékoliv dějinné trauma (francouzská revoluce, otrokářství, první a druhá světová válka, komunistické a nacistické genocidy atp.). První část videa tak zakončíme krátce po největším traumatu světových dějin, druhé válce a holokaustu.

Ve druhé části videa se pak budeme muset vrátit v čase o nějakých padesát let, na přelom 19. a 20. století, tedy do doby, kdy se začala formovat moderní strukturně-formální literární věda. Z Ruska a Švýcarska se pak přesuneme do Československa a odtud do poválečné Francie, kde se v té době začínal formovat ideový základ postmoderny, francouzská poststrukturalistická dekonstrukce. Její představitelé ji pak „exportovali“ do Ameriky, kde se tento směr spojil s příbuznou anglo-americkou Novou kritikou… a postmoderna byla na světě.

Dnešní video je zatím zřejmě nejnáročnější téma, kterému jsme se zatím věnovali, nebuďte tedy zklamaní, pokud nebudete rozumět všemu, jde hlavně o to, pochopit kořeny krize současného myšlení o světě, krizi, jež přesahuje hranice umění a má vliv i na politiku, tedy i na naše životy.

Každý týden pro vás vypouštíme nové video. Pokud se o něm chcete dozvědět co nejdřív, sledujte nás na Facebooku a na YouTube kanále #napotítku. Tady na našem webu najdete různé články nebo třeba testy. Chtěli byste video na téma které jsme přeskočili nebo nám třeba říct, co se vám nezdá nebo se vám líbilo? Napište nám na Facebooku nebo do komentářů na YouTube a hlavně sdílejte, ať i vaši kamarádi a spolužáci mají na potítku inspiraci.

Ať se vám dobře čte!